TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

Nhà hàng Sao Hôm

Nhà hàng Sao Hôm vào buổi sáng

Sao Hôm là nhà hàng ngay ở trung tâm lịch sử thành phố Cần Thơ, dưới nhà lòng chợ cổ, bên phía sông.

Nhà hàng mờ suốt từ sáng tới tối, phục vụ bữa ă ta và tây đáp ứng nhu cầu của khách nước ta cũng nườc ngoài.

  • Những món ăn sáng đa dạng,
  • Một chỗ mát và thoáng để ăn trưa dưới mái nhà lòng,
  • Nhiều món ăn tối, với rượj và bia.

Sao Hôm restaurant in the morning

Sửa đổi lần cuối: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2024 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148