TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

Logo Bassac

Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com

Hành trình có sẵn chỗ

Chỗ có sẵn vào hôm nay và ngày mai

Hôm nay, còn 8 cabins sẵn đi theo cantho-caibe và 10 đi theo Discovery Cruise.
Ngày mai, còn 4 cabins sẵn đi theo caibe-cantho và 12 đi theo Discovery Cruise.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể tham gia vào hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148

Availability over one night

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Sun 10 Dec 2023 cantho-caibe Mon 11 Dec 2023 8 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in
Sun 10 Dec 2023 Discovery Cruise Mon 11 Dec 2023 10 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Mon 11 Dec 2023 caibe-cantho Tue 12 Dec 2023 4 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Mon 11 Dec 2023 Discovery Cruise Tue 12 Dec 2023 12 cab. guaranteed departure; available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away

Availability over two nights

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Sun 10 Dec 2023 cantho-caibe-cantho Tue 12 Dec 2023 4 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Mon 11 Dec 2023 * Ask us Wed 13 Dec 2023 4 cab. guaranteed departure


Sửa đổi lần cuối: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2023 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148