TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

Cần Thơ airport

Cần Thơ airport

Cần Thơ has an international airport, which conveniently connects with many destinations in Vietnam: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, but also Hải Phòng, Đà Lạt and Cồn Đảo.

Find flights connecting with Cần Thơ

The airport is just 15 minutes away from the pier.

Last modified: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2024 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148