You are not logged in.

#1 2016-07-15 10:33:17

khanhngoc
Sales team member
Registered: 2010-11-12
Posts: 83

Meeting minute 15/07/2016

Thành phần tham dự: Khánh Ngọc, Hùng Anh, Long

Nội dung: Phổ biến việc họp hàng tháng của đội 9Dragons để báo cáo các công việc của từng bộ phận và tiếp thu những ý kiến, đề xuất, giaỉ quyết các khó khăn gút mắc của từng bộ phận.

- Hùng Anh:
+ Vũ và Khải sẽ có thể bắt đầu đi tour như máy trưởng vào đầu tháng 10
+ Gặp khó khăn trong vấn đề lên kế hoạch chạy tàu trước 1 tuần, chỉ có thể lên kế hoạch trước 1 ngày vì gặp nhiều khó khăn với việc sắp xếp thuyền trưởng.
+ Anh Thành đề nghị văn phòng cấp áo mưa nguyên bộ quần áo để thuận tiện cho việc chạy tàu và buộc dây trong mùa mưa.

- Long:
+ Đề nghị thay vỏ toàn bộ xe đạp ở văn phòng
+ Đề nghị cấp dù Transmekong cho Mystic
+ Đề nghị duyệt giá gửi xe đạp ở Mỹ Hòa (400,000đ/tháng)
+ Đề xuất việc đóng ghe chèo và gửi ở nhà của bác Tư cồn Sừng

- Ngọc:
+ Yêu cầu Long bảo dưỡng xe đạp 2 lần/tháng và gửi báo cáo 1 lần/tháng
+ Yêu cầu Long có kế hoạch cụ thể về việc đi khảo sát hoặc có hoạt động khác ngoài văn phòng, tránh việc không ai biết Long đi đâu và ảnh hưởng đến việc chấm công cuối tháng.
+ Yêu cầu Long mang những chiếc xe đạp hư mà Long không sửa được ra tiệm để sửa (xe số 4 và 5)

- Những việc cần giaỉ quyết:
+ Thảo luận với Hùng Anh về việc sắp lịch chạy tàu
+ xem xét lại gía gửi xe đạp
+ Làm form theo dõi và báo cáo khảo sát cho Long

Offline

#2 2016-07-23 10:57:55

Benoit
Administrator
Registered: 2016-07-08
Posts: 10

Re: Meeting minute 15/07/2016

Hello Ngọc, good work.

Be sure to mention this page to Ánh so she can review and comment in case,

Take care

Ben

Offline

Board footer

Powered by FluxBB